Media Center
Check out live news and fair calendar
01
March
2021
BİZCANLI REDÜKTÖR‘ün konusundaki 30 senelik tecrübe ile son yıllarda araştırma geliştirme, mühendislik hizmetleri ve kalite konuları firma kültüründe önem kazanmıştır.
Tüm tasarım ve ürünlerimiz teknik standartlara uygun olarak yük kontrolleri yapılmakta, ürünlerimizdeki 2 senelik garanti ile müşteri memnuniyeti daima ilk planda tutulmaktadır.

• Müşterinin; kalite, termin, fiyat ve diğer tüm konularda memnuniyetini sağlamak.
• Eğitime önem vererek ve motivasyonu artırarak çalışanların memnuniyetini sağlamak.
• Tedarikçilerimize destek vererek kalite seviyelerini geliştirmek.
• Üretimde, yönetimde ve kontrolde çağdaş teknolojiyi takip etmek için insan, çevre ve ortam kaynaklarını düzenli kullanmak.
• Çalıştığımız çevrenin korunması için bilinçlenmeyi sağlamak.
• ISO 9001:2008 sistem şartlarına uymak ve sistemi sürekli iyileştirmek.
• Maliyeti ve fire oranlarını azaltarak şirketimizi daha verimli ve daha karlı hale getirmek.
• Kaliteyi yükselterek sektördeki diğer firmalarla rekabet etmek.
2022 © Bizcanlı Redüktör. All rights reserved.